top of page

Kontakt/Contact

Dziękujemy za wiadomość!

 Thank You for  your massege!

Zapraszamy:  

Cenimy komfort indywidualnego kontaktu ze sztuką naszych klientów dlatego prosimy odwiedzać nas po umówieniu się . Tel +48 512 13 98 44 

Postaramy się ugościć Cię w dogodnym dla Ciebie terminie i godzinie. 

 

Odwiedziny grupowe tzn. szkoły, wycieczki, zawsze muszą być potwierdzone telefonicznie min. 3 dni wcześniej.

Przyjdź i zobacz :  Igor Mitoraj, Marcina Sacha, Andrzej Strumiłło, Krzysztof Wieczorek i inni.

We invite:

We value the comfort of individual contact with our clients' art, so please visit us by appointment. Tel +48 512 13 98 44

We will try to accommodate You at a time and date convenient for You.

On other days and times, please make an appointment by phone, group visits, i.e. schools, trips, must always be confirmed by phone, min. 3 days earlier.

Come and see: Igor Mitoraj, Marcin Sacha, Andrzej Strumiłło, Krzysztof Wieczorek and others.

bottom of page