top of page
20230311-0D9A9551 — kopia.jpg

Muzeum Sztuki Współczesnej
Contemporary Art Museum

Prywatne muzeum sztuki współczesnej oparte na kolekcji fundatorów. Zapraszamy Państwa do odwiedzin w miejscu stworzonym z miłości do sztuki, gdzie możecie obcować ze sztuką bez nadęcia i sztucznych barier.

Celem powstania muzeum było propagowanie sztuki i zdjęcie jej z piedestałów, by jako tworzona dla ludzi, ku ich przyjemności, istniała pośród ludzi. Bez pompatyczności i tworzenia dystansu z jakim mamy do czynienia w klasycznych muzeach. Obiekt powstał w postindustrialnej przestrzeni Invest Park Hajduki pośród biur, funkcjonujących zakładów produkcyjnych, składów, magazynów, atelier artystycznych i biur projektowych czy kancelarii prawnych oraz miejsc rozrywki tj. strzelnica, Freestyle Park, czy siłownia.

A private museum of contemporary art based on the founders' collection. We invite you to visit a place created out of love for art, where you can commune with art without pomposity and artificial barriers.

The museum was established to promote art and take it off its pedestals. Art created for people, for their pleasure, should also exist among people every day,without pomposity and creating the distance we deal with in classic museums.

The museum was established in the post-industrial space of Invest Park Hajduki among offices, manufacturers, craftsmans operating production plants, warehouses, art ateliers, design offices and law offices and entertainment venues, e.g. sport shooting range, Freestyle Park or the gym

bottom of page